POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BANINA Tome ANTE (podaci iz 1957. g .) Rođen 6-IV-1915 u Velom Ižu, Šibenik, Hrvatska. Radnik. Član KPJ od 1939. U NOB stupio 1941. Danas: generalpotpukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951. Odrastao je u siromašnoj seljačkoj porodici u Velom Ižu; tu je završio i osnovnu školu. Zemlje je bilo malo i bila je slaba. Zato su roditelji nastojali da Ante izuči kakav zanat, samo da ne ostane u selu, na mršavoj njivi i kamenu. To im je najzad i uspelo. Preko „Hrvatskog radiše“ dečak je otisao u Čakovec na molerski zanat. U zanatskoj školi u Čakovecu ostao je tri godine. Kada je završio zanat, napustio je Čakovec, došao u Zagreb, zatim u Split i Šibenik i radio kao molerski pomočnik. Kao mladi radnik Banina je još u Čakovecu počeo da se interesuje za napredni radnički pokret. Kasnije, u mestima u kojima je radio, on sarađuje sa tim pokretom uzimajuči učešće u mnogim akcijama za poboljšanje radnih uslova i za bolji ekonomski položaj radničke klase. Kapitulacija bivše Jugoslavije zatekla je Ania Baninu u vojsci. Posle opšteg rasula vojske vrača se u rodni kraj. Uskoro su počele i pripreme za ustanak. Ante se odmah pridružuje organizatorima Narodnooslobodilačkog pokreta u okolini Šibenika. Učestvuje aktivno u prikupljanju oružja i pridobijanju boraca za prve partizanske akcije. Njegov rad je već u julu bio poznat ustaškim agentima i okupatorskim vlastima. Oni su doneli odluku da se Ante uhapsi i internira u koncentracioni logor. Ali, Ante je na vreme bio obavešten o tome. Prešao je u ilegalnost i do odlaska u partizane, krajem 1941, nastavio još intenzivnije da pomaže Narodnooslobodilački pokret kao jedan od organizatora partizanskih grupa u okolini Šibenika i Zadra. Sa jednom takvom grupom u kojoj je bilo oko 30 boraca, Ante je početkom decembra 1941 godine, iz okoline Zadra preko šibenickog terena prešao u Liku. Tamo su još ranije iz Dalmacije bile prešle manje partizanske grupe. U Lici je izvršeno spajanje tih grupa. Tako je bila formirana Dalmatinska partizanska četa, koja je ušla u sastav Bataljona „Marko Oresković“. Posle toga Banina je bio politički komesar čete u bataljonu „Marko Oresković“. Petog maja 1942 godine postao je komandant Prvog Hrvatskog proleterskog bataljona. Istakavši se u mnogim borbama sa ovim jedinicama, brzo je dobijao nove odgovornije vojne dužnosti. Početkom 1943 godine postavljen je za komandanta Četrnaeste, a kasnije Sedme brigade Sedme hrvatske divizije; avgusta 1943 godine postao je komandant Devete dalmatinske divizije. Krajem 1944 godine upućen je u Sovjetski Savez u vojnu akademiju, odakle se vratio 1945 godine. Posle toga obavljao je razne dužnosti u JNA.