POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BALTIĆ Nikole MILUTIN (podaci iz 1957. g .) Rođen 2-XII-1920 u Donjem Selištu, Glina, Hrvatska. Radnik. Član KPJ od 1940. U NOB stupio 1941. Danas: član Izvršnog veća Sabora Hrvatske. Za narodnog heroja proglašen 29-XI-1953. Rođen je u siromašnoj seljačkoj porodici, koja nije mogla da podnosi troškove njegovog školovanja. Posle završenog drugog razreda gimnazije u Glini morao je da napusti školu. Pošao je u Zagreb, izučio mašinbravarski zanat i zanatsku školu i posle radio u Zagrebu do 1941 godine. Izvesno vreme radio je i u Karlovcu. Na zanatu u Zagrebu Baltić je došao u dodir sa naprednim radničkim i omladinskim pokretom. Za taj pokret on se opredelio još za vreme šegrtovanja, a od 1937. godine on vec aktivno radi u Ujedinjenim radničkim sindikatima, u podružnici metalaca Zagreba. U godinama neposredno pred rat Baltić se isticao u političkom životu Zagreba. Član SKOJ-a postao je 1938 godine. Otada se još češće javlja kao učesnik i kao jedan od organizatora mnogobrojnih političkih i drugih akcija (štrajkova, demonstracija) kojima je rukovodila Komunistička partija. Po prijemu u KPJ ubrzo je izabran za člana Mesnog komiteta SKOJ-a u Zagrebu. Kao skojevski rukovodilac naročito se istakao u prvomajskim antiratnim demonstraciiama 1940 godine. Posle tih demonstracija Baltić je bio uhapšen. Policija ga je prognala iz Zagreba na tri godine, ali se on ubrzo vrača u grad, živi polulegalno i nastavlja političku aktivnost sve do okupacije zemlje. Odmah posle okupacije Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske donosi odluku da Milutin Baltić prede iz Zagreba na ilegalan partiski rad u Glinu. Već u prvim danima okupacije situacija u ovom kraju postala je vrlo teška. Ustaše su već u junu počele sa ubijanjem svih onih za koje se makar i posumnjalo da zastupaju napredne ideje. Počelo je masovno uništavanje Srba ne samo u Glini, vec i po svim ostalim krajevima Hrvatske. Milutin Baltić, član Sreskog komiteta KP Hrvatske za Glinu, neumorno radi tih dana tumačeći narodu borbeni program Komunističke partije i pozivajuči ga na oružanu borbu protiv ustaša i nemačkog okupatora. On učestvuje u stvaranju prvih partizanskih grupa. U jednoj od tih grupa koja je imala 25 boraca i koja je povela prve borbe u okolini Gline, Milutin Baltić je bio politički rukovodilac. I u borbama koje su prvi banijski partizani vodili protiv ustaša i Nemaca on je davao primer lične hrabrosti i požrtvovanosti. Krajem 1941 godine Baltić je već jedan od istaknutih rukovodilaca SKOJ-a u Hrvatskoj. Oblasni komitet KP Hrvatske u Karlovcu donosi odluku da on pređe na rad u Oblasni komitet kao rukovodilac SKOJ-a za Karlovačku oblast. Do prelaska na rad u Pokrajinskom komitetu SKOJ -a za Hrvatsku, juna 1942 godine, Baltić je još jednom bio na Baniji rukovodilac skojevske organizacije za celu pokrajinu. Na dužnosti sekretara Pokrajinskog komiteta SKOJ-A za Hrvatsku ostao je tokom čitave Narodnooslobodilačke borbe, sve do oslobođenja zemlje. Radio je neumorno na jačanju i širenju omladinskih i skojevskih organizacija, koje su za sve vreme borbe bile udarna snaga na frontu i u pozadini. Više od godinu dana, od oktobra 1942 do decembra 1943 godine, Baltić je ilegalno živeo i radio u okupiranom Zagrebu. Posle oslobođenja zemlje imao je niz odgovornih funkciia u SKOJ-u, Narodnoj omladini i Komunističkoi partiji. Bio je član biroa CK SKOJ-a, zatim ministar rada u Vladi NR Hrvatske itd. Sada je član Izvršnog veća Sabora Narodne Republike Hrvatske, narodni poslanik i član Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Istovremeno je i član Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske.