POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BALORDA Dušana MLADEN Rođen 1921 u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Svršeni učenik zanatske škole. Član KPJ od 1940. U NOB stupio 1941. Streljan polovinom 1943 na Mostarskom Blatu. Za narodnog heroja proglašen 5-VII-1951. Otac mu je bio radnik. Mladen je najpre učio gimnaziju, a zatim zanatsku školu. Rano je pristupio naprednom pokretu; već posle prvih akcija, 1940 godine, postao je član SKOJ-a, a nekoliko meseci kasnije, iste godine, i član Komunističke partije Jugoslavije. U vreme izbijanja ustanka, Mladen je sekretar čelije na Carini u Mostaru. Pored prikupljanja oružija, organizovao je rasturanje letaka, plakata i drugog propagandnog materijala, sakupljao pomoč za partizanske odrede i pripremao Ijude za oružane jedinice. Krajem 1941 godine Konjički partizanski odred, sastavljen uglavnom od Mostaraca, nalazio se u teškoj situaciji - nije imao dovoljno municije. Mladen, ilegalni radnik, sa jednom grupom partizana iz odreda upada u italijanski logor u Mostaru, pleni preko 20 000 pušćanih metaka i odnosi ih u odred na Boračko Jezero. Nešto kasnije, krajem 1941 godine, i sam je stupio u partizane i do svoje smrti - do sredine 1943 godine nalazio se na dužnostima od desetara do zamenika komandanta Mostarskog partizanskog bataljona. Mlad, pun poleta i borbene spremnosti, učestvovao je često u izvršavanju važnih specijalnih akcija, bio je hrabar i omiljen - duša bataljona. Mnogo je doprinosio održavanju vedrog raspoloženja u bataljonu. Juna 1942 posle završenih borbi unutar Konjičkog odreda između četnickih elemenata i partizana, Mostarski bataljon se povukao na Tisovac prema Prenju. U tim borbama jedna grupa partizana uhvačena je od četnika i predata ustaškim vlastima u Konjicu. Jedna grupa boraca Mostarskog bataljona, u kojoj je bio i Balorda, sigla je u Konjic, provalila u zatvor i oslobodila zarobljene drugove, iako je Konjic tada bio pun ustaša i Italijana. Ova smela akcija imala je izvanredno dejstvo - i u narodu i kod boraca. Krajem novembra 1942 godine jedinice NOV i POJ vodile su borbu za oslobođenje Jajca. Mladen je sa svojim vodom napadao isturene neprijateljske položaje sa bunkerskim utvrđenjima. Uprkos žestokoj vatri, Mladen je sa svojim vodom podišao neprijatelju, ubacio bombe u bunker i prvi uleteo u njega. Tada je ubijeno i zarobljeno preko dvadeset neprijateljskih vojnika, a potom likvidirano celo uporište. U Četvrtoj ofanzivi partizanske jedinice napadale su na Prozor. Noć pre no sto je Prozor oslobođen, Mladen se sa narodnim herojima Lacom Zahirevićem i Mehom Trbonjom probio kroz neprijateljske položaje i upalio jednu kucu u Prozoru da bi tako demoralisao i zbunio neprijatelja. Istakao se i kod Nikšića u Petoj ofanzivi u borbi sa Nemcima kao zamenik komandanta Mostarskog bataljona, uništio tom prilikom 100 neprijateljskih vojnika. Posle Pete ofanzive, polovinom 1943, u blizini Mostara, na Kamenoj, ranjen je od Nemaca, a potom uhvačen. Nastojanja da se zverskim mučenjem od njega iznude priznanja ostala su bez uspeha. Do streljanja na Mostarskom Blatu držao se kao junak i revolucionar. Imao je tada dvadeset i dve godine, a već je bio poznat po svome velikom junaštvu.