POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAKIJA Selima MUSTAFA Rođen 1920 u Đakovici, Peć. Srbija. Krojački radnik. Član KPJ od 1943. U NOB stupio februara 1942. Poginuo maja 1944 u Prizrenu. Za narodnog heroja proglašen 14-XII-1949. Poreklom je iz zanatlijske porodice. Kao radnik-krojač radio je u raznim krojačkim radionicama sve do početka 1941 godine. Februara 1942 godine postao je član Saveza komunističke omladine Jugostavije. Kao kurir održavao je vezu između Prizrena i Đakovice Pocetkom 1943 uhapšen je zbog učešća u demonstracijama protiv okupatora u Prizrenu. Tukli su ga, pretili mu smrću u nameri da od njega izvuku priznanje. Kada bi se za vreme mučenja onesvestio, posipali su ga mlazevima hladne vode da ga povrate. Vešali su ga za noge, ali ništa nisu saznali. Na kraju je interniran u koncentracioni logor "Porto Romano" u Albaniji. Posle kapitulacije Italije, u septembru 1943 godine, Mustafa se vratio na Kosovo i Metohiju i nastavio rad među omladinom. Ubrzo posle toga primljen je za člana Komunističke partije Jugoslavije. Maja 1944 Mustafa dobija u Prizrenu zadatak da prenese ilegalan materijal u Đakovicu. Kad je ušao u autobus naglo su mu prišla dva policajca i zatrazila da pode s njima. Poveli su ga u policiju. On napred, oni za njim. Misli su mu grozničavo letele. Imao je kod sebe ilegalan materijal i direktive i znao da to ne sme pasti u ruke neprijatelju. Stao je i sagnuo se da veže pertle na cipelama. Munjevitom brzinom izvadio je pištolj, zapucao na svoje pratioce i uspeo da umakne. U gradu je dobio odmah vezu i kurira koji je trebalo da ga prebaci na teren, u odred. Pokušali su da izađu, ali grad je bio opkoljen. Vratili su se natrag. Mustafa je pustio kurira, sklonio na sigurno mesto ilegalan materijal i vratio se u svoje sklonište. Uskoro je kuću opkolilo oko 200 neprijateljskih vojnika. Pozvali su ga da se preda. Mustafa je odbio i prihvatio borbu. lako je bio ubrzo ranjen, nastavio je da puca dok je imao municije, a onda je jurnuo iz kuće i tako poginuo. Junačka smrt mladog Albanca usred Prizrena odjeknula je vrlo snažno u gradu i okolini; ona je još više podigla ugled Narodnooslobodilačke vojske i njenih boraca.