POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAKIĆ I. MITAR (podaci iz 1957. g .) Rođen 7-XI-1908 u Berislavcima, Titograd (Podgorica). Crna Gora. Pravnik. Član KPJ od 1932. U NOB stupio 1941. Danas: sekretar Savezne narodne skupštine. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951. Gimnaziju je završio u Podgorici (Titograd), a Pravni fakultet u Beogradu. U Beogradu je veoma aktivno radio u naprednom studentskom pokretu, a kada je posao na otsluženje vojnog roka nastavio je i u vojsci, u Sarajevu, političku delatnost pod veoma teškim okolnostima. Zbog svoje aktivnosti i odanosti revolucionarnim idejama bio je primljen u članstvo KPJ već 1932 godine. Po povratku iz vojske izvesno vreme je radio u tehnici Mesnog komiteta Komunističke partije Jugoslaviie u Beogradu. Do 1936 godine bio je na službi u Beogradu i Zagrebu (finansiski službenik). Za to vreme, po direktivi Partije, radio je u raznim gradanskim političkim strankama (SDK) i bio član Centralnog odbora Jedinstvene radničke partije Jugoslavije. Godine 1936 Centralni komitet KPJ uputio je Mitra Bakića u Crnu Goru radi povezivanja sa Pokrajinskim komitetom u cilju formiranja „Crvene pomoći“. U to vreme bio je član Komisije za prebacivanje dobrovoljaca u Španiju. Za vreme boravka u Zagrebu bio je uhapšen i izveden pred Sud za zaštitu države, 1937 godine. Te godine radio je veoma aktivno medu oficirima Zagrebačkog garnizona. Taj rad nastavio je i u toku 1938 godine, a nešto kasnije postao je član Vojne komisije CK KPJ. Učestvovao je na Petoj zemaljskoj konferenciji Komunističke partije Jugoslavije, koja je održana oktobra 1940 godine u Zagrebu. Okupacija zemlje zatekla je Mitra Bakića na političkom radu u Crnoj Gori. Do oktobra 1941 godine on je neumorno radio na organizovanju narodnog ustanka, a u oktobru postaje član Glavnog staba Narodnooslobodilačke vojske za Crnu Goru. Ubrzo posle toga, krajem 1941 godine, prešao je u Srbiju i vršio razne dužnosti u Vrhovnom štabu narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije; istovremeno je bio i član Glavnog narodnoostobodilačkog odbora za Srbiju i član njegovog Izvršnog odbora. Posle povlačenja glavnine partizanskih snaga iz Srbije, Mitar Bakić je ponovo upučen u Crnu Goru, a marta 1942 godine postavljen za političkog komesara Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku. Na toj dužnosti ostao je i kao komesar Četvrte proleterske brigade. Bio je takođe politički komesar Druge proleterske divizije i politički komesar Drugog korpusa Narodnooslobodilačke vojske sve do juna 1944 godine, kada je postavljen za sekretara Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugostavije i za šefa Kabineta maršala Jugoslavije. Kada je formirana Vlada FNRJ, 1945 godine, Mitar Bakić je postavljen za njenog generalnog sekretara. Septembra 1946 godine teško se razboleo, a oktobra 1949 godine - imenovan je za sekretara Koordinacionog komiteta Vlade FNRJ. Godine 1950 i 1952 dvaput je bio član jugoslovenske delegacije koja je učestvovala na redovnim zasedanjima Generalne skupštine Organizacije ujedinjenih nacija. Posle oslobođenja zemlje neprekidno je biran za narodnog poslanika Savezne narodne skupštine. Danas je član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, član Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore i član Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavlje. Ima čin generalpotpukovnika Jugoslovenske narodne armije u rezervi.