POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAKARIĆ S. VLADIMIR (podaci iz 1957. g .) Rođen 8-III-1912 u Velikoj Gorici, Hrvatska. Pravnik. Član KPJ od 1933. U NOB stupio 1941. Danas: pretsednik Sabora NR Hrvatske i sekretar CK SK Hrvatske. Za narodnog heroja proglašen 23- VII-1952 Osnovnu školu pohađao je u Gospiću, a gimnaziju u Ogulinu i Zagrebu. Pravni fakultet završio je 1935 godine u Zagrebu. Dve godine kasnije postao je doktor pravnih nauka. Neko vreme neposredno pred rat radio je u Zagrebu kao advokatski pripravnik. Još u višim razredima gimnazije pristupio je revolucionarnom radničkom pokretu, Počeo je da sarađuje i aktivno da učestvuje u akcijama napredne radničke i studentske omladine u Zagrebu. Revolucionarna aktivnost Vladimira Bakarića naročito se zapaža posle dolaska na Zagrebački univerzitet. On tu učestvuje u svim akcijama koje organizuje Komunistička partija. U članstvo KPJ primljen je 1933 godine. U ličnosti Viadimira Bakarića Partija je dobila veoma sposobnog, smelog i energičnog političkog radnika i revolucionara, mladog komunistu kome se mogu poveriti i veči i složeniji zadaci. Tako on već 1935 godine postaje sekretar partiske organizacije studenata na Zagrebačkom univerzitetu. Revolucionarni rad Vladimira Bakarića nije ostao nezapažen pretstavnicima rezima, a naročito zagrebačkoj policiji, koja je u borbi protiv komunista imala speciialne zadatke. Hapšen je 1935 i 1936 godine, ali nije mogao da bude osuđen. Godine 1937 Vladimir Bakarić je postao član Komisije za agitaciju i propagandu Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, a 1940 godine izabran je za člana Centralnog komiteta. Rano je počeo da se bavi publicistikom, a posle ulaska u članstvo Komunističke partije, Vladimir Bakarić se sve više ističe kao teoretičar - marksista. Posebno se bavi naučnom obradom ekonomskih pitanja. Bio je saradnik i urednik naprednog časopisa „Izraz", zatim urednik „Radničkih novina". Za tih nekoliko godina objavio je vise članaka o aktuelnim političkim, ekonomskim i kulturnim problemima. U izdavačkom preduzeču „Hrvatska naklada" uređivao je izdanja napredne literature, bio clan redakcije lista „Nase novine", a neposredno pred rat i član Inicijativnog odbora za osnivanje Stranke radnog naroda. Okupacija zemlje i stvaranje takozvane Nezavisne Države Hrvatske zatekli su Vladimira Bakarića u Zagrebu, u ilegalnosti, na neumornom partiskom radu. Kao član CK KP Hrvatske on je tada glavni urednik ilegalnog lista „Vjesnik" i jedan od glavnih organizatora Narodnooslobodilačkog pokreta i ustanka u Zagrebu i u celoj Hrvatskoj. Uprkos najstrašnijem ustaškom teroru i nastojanjima nemačkog okupatora da bar u Zagrebu u korenu uništi otpor, CK KP Hrvatske uspešno rukovodi pripremama za oružanu borbu. U samom Zagrebu, gotovo svakodnevno, rodoljubi predvođeni komunistima vršili su razne diverzantske akcije, prikupljali oružje i upučivali Ijude u partizanske odrede u Lici, Kordunu i Baniji. U Zagrebu je Bakarić kao član Vojnog komiteta ostao do novembra 1941 godine, a onda je otišao na oslobođenu teritoriju kao politički komesar Glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske. Na toj dužnosti ostao je dve godine. Istaknuti marksista i političar na dužnosti političkog komesara Glavnog štaba pokazao se i kao sposoban vojni rukovodilac. To je naročito dodšo do izražaja za vreme razbijanja neprijateljske ofanzive u Hrvatskoj krajem 1942 i početkom 1943 godine. U tim borbama bile su angažovane veoma jake italijanske i ustaške snage, koje su posle velikih priprema krenule iz dva pravca (preko Suloševice i na Drenovaču). Ali, neprijatelj ne samo da nije postigao značajniji uspeh, vec je ubrzo bio potpuno razbijen. Bila je to jedna od največih pobeda koju su u Hrvatskoj postigle jedinice Narodnooslobodilačke vojske. U toku Narodnooslobodilačke borbe Vladimir Bakarić je jedan od najaktivnijih učesnika u stvaranju narodne vlasti nove Jugoslavije. Bio je član Pretsednistva AVNOJ-a i jedan od sastavljača istoriskih odluka donetih na njegovim zasedanjima. Bio je takode član Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i zamenik poverenika za spoljne poslove. Bio je, najzad, jedan od osnivača ZAVNOH-a, najvišeg pretstavničkog organa nove narodne vlasti u Hrvatskoj za vreme Narodnooslobodilačke borbe i Revolucije. I posle oslobođenja zemlje Vladimir Bakarić je jedan od najistaknutijih državnih i političkih rukovodilaca u izgradnji socijalističke Jugoslavije. I u poslieratnom periodu on se bavi publicistikom, naročito u oblasti ekonomije. Pored niza govora i članaka naročito se ističe njegov rad "Problemi zemljišne rente u prelaznoj etapi". Posle oslobođenja zemlje neprekidno je biran za narodnog poslanika Narodne skupštine Jugostavije i Sabora NR Hrvatske. Od 1945 do 1953 godine pretsednik je Vlade NR Hrvatske. Od 1953 godine pretsednik je Izvršnog veća a potom pretpresednik Sabora Narodne Republike Hrvatske. Na Petom kongresu KPJ izabran je za člana CK KPJ, a na šestom kongresu - za člana Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Član je Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Istovremeno je i član Pretsedništva Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije i pretsednik Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske. Godine 1950 izabran je za redovnog člana Jugoslavanske akademije znanosti i umjetnosti.