POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAJIĆ Vasilija ĐURO   Rođen 1921 u selu Pecka, Topuško, Karlovac, Hrvatska. Svršeni gimnazijalac. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo 5-VIl-1942 u borbi za Vrnograc. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953.       U članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije primljen je 1938 godine. Učestvovao je u svim akcijama koje je izvodila skojevska organizacija u Sisku, gde je učio gimnaziju. U proleće 1941 godine osnovao je skojevsku organizaciju u svom selu. Maja iste godine postavljen je za člana Sreskog komiteta Komunističke partije u Vrgin Mostu. U prvim danima ustanka neumorno je radio na okupljanju boraca i oružja i na formiranju borbenih grupa. Njegovom zaslugom već 1941 godine osnovani su u Peckoj i Crnom Potoku narodnooslobodilački odbori i odbori omladine i žena. Mnogo je doprineo u stvaranju prvih oružanih partizanskih jedinica. U odredu "Pecka" bio je politički delegat. Istakao se u mnogim borbama. Uspostavio je i održavao veze sa banijskim partizanskim odredima u Samarici, obezbeđujuči tako koordinaciju u izvesnim akcijama. U borbi za Vrnograc, početkom marta 1942 godine, sa svojih 15 drugova Đuro se nalazio u zaštitnici bataljona. Više stotina ustaša napalo je zaštitnicu bacačima. Ali, nekoliko njihovih uzastopnih juriša bilo je odbijeno. U osmočasovnoj borbi Đuro je sa svojim drugovima odolevao žestokim napadima. U jednom jurišu poginulo je šest, a ranjeno pet boraca. Ponestalo je i municije Đuro je od poginulih drugova pokupio municiju, tako da je za puškomitraljez imao svega dvadeset metaka. Ostali borci imali su samo po četiri metka na pušku. Kad je neprijatelj prišao sasvim blizu, na 30 metara, Đuro je sa četiri zdrava i pet ranjenih drugova izvršio juriš u kome su svi herojski izginuli. lzginuli su da bi zaštitili živote mnogih svojih drugova, da bi im omogućili uspešniju borbu protiv neprijatelja. O ovoj muškoj pogibiji narod je kasnije napravio legende.