POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAJIĆ Stevana SIMO Rođen 1903 u Resanovcima, Bosansko Grahovo. Livno, Bosna i Hercegovina. Zemljoradnik. Član KPJ od 1939. U NOB stupio 1941 Poginuo novembra 1942 u Sanskom Mostu. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Bavio se uglavnom, zemljoradnjom, a povremeno je odlazio i na razne sezonske poslove na izgradnju puteva i pruga i na šumska radilišta. Godine 1938 u njegovo selo je došao napredni učitelj Husein Abdičević. On je vrlo mnogo uticao na Simu, tako da mu je Simo ubrzo postao veran pomagač u okupljanju omladine u SKOJ. Učitelj je uz njegovu pomoć uspeo da stvori u selu grupu simpatizera KPJ. Kada je 1939 godine učitelj bio uhapšen, Simo je potstakao na protest čitavo selo koje je tražilo da se učitelj pusti. Ta akcija dovela je Simu u redove Komunističke partije. Odmah posle kapitulaciie Jugoslavije, 1941 godine, Simo je učestvovao u pripremanju ustanka u Grahovskom srezu i ubrzo postao komandant partizanskog odreda. Pod njegovim rukovodstvom oslobođeno je Grahovo već 27 jula 1941 godine. A kad su pet meseci kasnije Italijani prodrli u grad, Simo se sa grupom boraca povukao u šumu. U novoformiranoj Četvrtoj krajiškoj brigadi postavljen je za komandanta bataljona. U proleće 1942 godine istakao se u borbi protiv Italijana na Hrnjadima iznad Drvara, kada je sa jednim vodom samoincijativno zašao neprijatelju za leda i napao ga. Italijani su se zbunili i dali se u bekstvo, ostavivši na Hrnjadima veći broj mrtvih. U tom sukobu Simovo odelo bilo je izrešetano kuršumima. Istakao se i u mnogim drugim borbama koje je vodila Krajiška brigada. Pri napadu na Sanski Most njegov bataljon je dobio zadatak da likvidira utvrđenja na prilazu gradu. Simo je, ne zaklanjajući se, jurišao sa svojim borcima. U času kad je neprijatelj bio već savladan, smrtonosni metak pogodio ga je u glavu.