POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BABOVIĆ V. SPASENIJA - CANA (podaci iz 1957.g.)    Rođena 19-III-1908 u Lazarevcu, Srbija. Tekstilna radnica. Član KPJ od 1928. U NOB stupila 1941. Danas: član Izvrsnog veća Narodne skupštine Srbije. Za narodnog heroja proglašena 5-VII-1952.       Kao tekstilna radnica bila je pre rata zaposlena u raznim fabrikama u Beogradu. Aktivno je sarađivala u sindikalnom radničkom pokretu. Isticala se svojom revolucionarnošću i bila primer žene koja je sav svoj život i rad posvetila borbi za prava i bolji život radničke klase. Godine 1927 Cana je postala član Saveza komunističke omladine Jugoslavije, a godinu dana kasnije primljena je i u članstvo Partije. Za vreme šestojanuarske diktature aktivno je radila u svojoj partijskoj organizaciji i medu radnicima, a za vreme profašističkog režima Milana Stojadinovića učestvuje u stvaranju Narodnog fronta Srbije i na organizovanju otpora protiv fašiziranja zemlje. Kada je uleto 1937 godine došlo do provale partiske organizacije u Vojno-tehničkom zavodu u Kragujevcu, nekoliko drugova koji su se slabo držali pred policijom odali su sve članove Oblasnog komiteta Partije za Kragujevac. Posle ove provale Cana Babović, po nalogu Partije, odlazi na partiski rad u Sarajevo. Tragajući za prokazanim komunistima, policija je hapsi u Sarajevu, 13 juna 1937 godine. Sprovedena je u zatvor u Kragujevcu, gde su je suočavali sa ranije uhapšenim drugovima. Cana Babović je u zatvoru herojski podnela najstrašnija mučenja. Pekli su joj noge, ostavljali je danima i noćima bez vode, pritiskivali joj lobanju iznad usiju da bi izazvali nervni slom. Ali, Cana Babović nije izrekla nijednu jedinu reč priznanja. Energično je odricala. Bila je primer kako se treba držati pred klasnim neprijateljem. Njeno držanje pred policijom imalo je u vreme učvršćivanja Partije  snažnog odjeka u redovima komunista i naprednih Ijudi uopšte. Posle strahovitog mučenja u kragujevačkom zatvoru, koje je trajalo nekoliko nedelja, osuđena je na dve godine robije i sprovedena u Požarevac. Po izlasku iz zatvora Cana Babović je nastavila svoju revolucionarnu delatnost sa još vise žara i upornosti. Tamnovanja nisu mogla da slome moral i čvrstinu prekaljenog komuniste. Pred rat Cana je postala član Centralnog komiteta KPJ. Od aprila 1941 godine aktivno radi na organizovanju ustanka u Srbiji. Po nalogu Partije, Cana Babović je sa Đurom Strugarom organizovala spašavanje iz bolnice uhvaćenog člana Politbiroa CK KPJ, narodnog heroja Aleksandra Rankovića, koji je krajem jula 1941 godine bio uhapšen. Ova akcija, izvedena u samom centru Beograda, bila je krupan poduhvat beogradskih komunista. Vesto smišljena akcija je potpuno uspela. Uprkos stražama, Ranković je oslobođen. Za vreme Narodnooslobodilačke borbe Cana se nalazi na raznim odgovornim dužnostima. Bila je zamenik političkog komesara Druge proleterske brigade. Kao istaknuti politički radnik i borac na Prvom zasedanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Bihaću izabrana je za člana Pretsedništva AVNOJ-a. Godine 1942 izabrana je za pretsednika Antifašističkog fronta žena Jugoslavije. Posle oslobođenja zemlje Cana Babović vrši razne odgovorne dužnosti u državnom aparatu i društvenim organizacijama. Bila je ministar rada u Vladi NR Srbije, član Saveznog izvrsnog veća i kasnije član Izvrsnog veća Srbije. Bila je i pretsednik Centralnog odbora AFZ-a Jugoslavije. Sada je član CK SKJ i član Izvrsnog komiteta CK SK Srbije, član Pretsedništva Saveznog odbora SSRNJ i član Glavnog odbora SSRN Srbije. Od 1945 godine neprekidno je birana za narodnog poslanika.