POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BABIĆ Trifuna PETAR  (podaci iz 1957. g.)  Rođen I-XI-1919 u selu Lički Tiskovac, Gospić, Hrvatska.  Mašinbravar. Član KPJ od 17-I-1942. U NOB stupio 1941.   Danas: pukovnik JNA.   Za narodnog heroja  proglašen 27-XI-1953.     Rođen u radničkoj porodici i sam je postao radnik. Posle osnovne škole i tri razreda stručne zanatske škole, koju je završio u Drvaru, izučio je mašinbravarski zanat. Posle toga, gotovo sve do narodnog ustanka, bavio se svojim zanatom.  Godine 1936 pristupio je podružnici Ujedinjenih radničkih sindikata (URS) u Drvaru. Od toga vremena počinje da učestvuje u akcijama koje je ovaj sindikat organizovao. Zbog učestvovanja u akcijama radničke omladine 1939 godine otpušten je sa posla, a zatim je, iduće godine, pozvan na otsluženje vojnog roka.  Kapitulacija Jugoslavije zatekla ga je u vojsci. Po raspadu bivše jugoslovenske vojske vratio se u svoj kraj i već u julu mesecu priključio se ustanicima. U toku Narodnooslobodilačkog rata nalazio se u mnogim partizanskim jedinicama i učestvovao u mnogim borbama. Najpre je stupio u bataljon "Marko Orešković", zatim je prešao u Treći lički partizanski odred, pa u Drugu ličku brigadu, iz koje je prešao u Treću, zatim u šestu ličku diviziju i na kraju u Devetnaestu udarnu diviziju.  Od julskih dana 1941 godine do završetka Narodnooslobodilačkog rata, Babić je učestvovao u velikom broju bitaka. Već u ustaničkim akcijama prve godine ratovanja postao je zapažen borac. Kasnije je, rukovodeći raznim jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, ispoljavao neobično junaštvo i sposobnost komandovanja jedinicama. Nalazeći se najčešće na dužnostima političko-partiske prirode, znatno je doprineo učvršćenju moralno-političkog jedinstva i borbene spremnosti boraca raznih jedinica NOVJ.  Babić je dobijao i obavljao mnoge odgovorne dužnosti u toku borbe. Bio je politički delegat voda, politički komesar čete, zamenik političkog komesara Trećeg ličkog odreda (aprila 1942), zatim politički komesar Druge ličke brigade (avgusta 1942), pomoćnik političkog komesara šeste ličke divizije (decembra 1942), politički komesar Kninskog sektora (maja 1943), politički komesar Devetnaeste divizije - od oktobra 1943 godine pa do svršetka rata. Učestvujući u mnogim borbama u toku četiri godine ratovanja naročito se istakao u sledećim akcijama na Šijanovom Klancu (1941), kod Korenice, Donjeg Lapča, Srba, Udbine, Perijašice, Tusilovića, Bihaća, Slunja i Dvora na Uni (1942), kod Gračaca u Četvrtoj ofanzivi, u Severnoj Dalmaciji (1943), kod Bosanskog Grahova, Benkovca, Knina i Zadra (1944), u završnim borbama za oslobođenje Mostara, Like, Senja, Rijeke i drugih mesta.  Poslije rata obavljao je razne političke i vojne funkcije u JNA. Pored ostalog, bio je i nastavnik u Višoj vojnoj akademiji JNA.