POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BABIĆ Tome ILIJA (podaci iz 1957. g.)   Rođen 1911 u Klobuku, Trebinje, Bosna i Hercegovina. Član KPJ. U NOB stupio 1941. Danas: major Narodne milicije. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.       Slavni put Desete hercegovačke brigade Babić je prošao kao puškomitraljezac, borac i komandir. Decembra 1942 godine nemacke jedinice, potpomognute ustašama, pokušale su iz Jajca da prodru u Mrkonjić Grad. Položaj oko Jezera, na brdu Bok, branio je Prvi bataljon Desete hercegovačke brigade. Nemci su pokušali da zaobiđu krila bataljona, dok su istovremeno njihove jedinice sa artiljerijom pokušale da izvrše prodor kod sela Jezera. Položaj pokraj samog mosta držala je desetina u kojoj je Babić bio puškomitraljezac. Nemci su neprestano tukli položaje desetine, a u isto vreme pripremali juriš preko mosta. Prvi meci ranili su desetara i dva borca. Babić je puškomitraljezom stalno tukao Nemce koji su pokušavali da se prebace preko mosta. Borba je trajala nekoliko sati, i grupa hrabrih boraca sprečila je Nemce da predu most i upadnu u Mrkonjić Grad. U selu Trijebovu četnici sa Manjače opkolili su iznenada Treću četu u kojoj je Babić bio puškomitraljezac. U samu zoru četnici su izvršili juriš na borce koji su još spavali. Ilija je istrčao iz kolibe i iz stojećeg stava rafalima počeo da tuce četnike koji su nadirali prema kolibi. Uspeo je da se probije kroz njihov stroj i da zajedno sa ostalim borcima nastavi poteru za razbijenim četnicima. Prilikom borbe za oslobođenje Prozora, u dolini Rame Babić je svojim puškomitraljezom, zajedno sa grupom boraca iz svoje čete, žestoko napao Italijane koji su bežali iz Prozora. Tom prilikom je zarobljeno dve stotine, a ubijeno stotinu Italijana. Babić je pohvaljen posle ove uspešne akcije. Babić se već razvio u odličnog i smelog puškomitraljesca. U kritičnim situacijama uvek je istupao ispred svojih drugova i, ne štedeći sebe, cesto iz stojećeg stava tukao neprijateljske vojnike. U borbi na Katinom Kuku, iza Gackog, 1943 godine, Nemci su silovito navaljivali i potpomognuti artiljerijom i minobacačkom vatrom, potiskivali naše jedinice. Tada je smrtno ranjen zamenik komandanta brigade narodni heroj Vlado Tomanović. Kod nekih boraca došlo je do kolebanja. Nemci su prilazili sve bliže. Četa je bila u opasnosti. I tada je Babić iz mitraljeza zasuo Nemce koji su, naišavši na odlučan otpor, pošli da beže. Ilija Babić bio je jedan od onih koji su hrabre bombaše Desete hercegovačke brigade najviše zadužili. Prilikom likvidiranja bunkera na Rami, 1943 godine, kad su se bombaši privlačili utvrđenjima, Ilija je tukao mitraljezom bunker tako precizno da Italijani nisu mogli ni da upotrebe oružje. Zahvaljujući njemu, bombaši su izvršili zadatak bez ikakvih gubitaka. Posle oslobođenja zemlje Babić je obavljao razne odgovorne dužnosti. Danas je major Narodne milicije. Posle završetka rata obavljao je razne političke i vojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Pored ostalog, bio je i nastavnik u Višoj vojnoj akademiji Jugoslovenske narodne armije.