POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BABIĆ Sime RADOMIR (podaci iz 1957. g.)   Rođen 2-IX-1909 u selu Sige, Danilovgrad. Crna Gora. Činovnik. Član KPJ od 1933. U NOB stupio 11941. Danas: generalpotpukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 10-VII-1953.     Završio je gimnaziju i ekonomske studije. Posle toga bio je državni činovnik u Zagrebu. Vrlo rano je pristupio naprednom omladinskom pokretu. Već 1931 godine postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Aktivno je učestvovao u akcijama koje je organizovala napredna omladina. Godine 1933 postao je član Komunističke partije Jugoslavije. Bio je posle toga član Sreskog komiteta KPJ i sekretar Pokrajinskog komiteta "Crvene pomoći" za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Uleto 1941 godine aktivno je učestvovao u pripremanju i organizovanju oružanog narodnog ustanka u Crnoj Gori. Već u prvim akcijama crnogorskih ustanika bio je komandir čete, zatim komandant bataljona i komandant odreda "Bijeli Pavle". Kasnije, 1942 godine, postao je politički komesar Pete proleterske crnogorske brigade, potom politički komesar Treće divizije, a onda zamenik komandanta Druge proleterske divizije. Bio je isto tako komandant Primorske operativne grupe, komandant Pete krajiške divizije i načelnik Štaba Četvrte armije. U borbama u kojima je učestvovao ispoljio je, pored junaštva i velike hrabrosti, mnogo snalažljivosti i komandantske vještine. Time je znatno doprinosio uspješnom ishodu mnogih operacija koje su vodile jedinice kojima je on komandovao. Posle oslobođenja bio je neko vreme načelnik Kabineta Vrhovnog komandanta oružanih snaga FNRJ, a zatim načelnik Ratne Škole Vise vojne akademije Jugoslovenske narodne armije. Završio je Visu vojnu akademiju JNA. Bio je biran za poslanika Savezne narodne skupštine.