POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BABIĆ Đure MIKA   Rođen 1917 u Brinju, Ogulin, Hrvatska. Student agronomije. Član KPJ od pre rata. U NOB stupio 1941. Streljan 1941 u Zagrebu. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.       Gimnaziju je završio u Slavonskom Brodu, a zatim je studirao agronomiju u Zagrebu. Još kao učenik gimnazije primljen je u SKOJ. Istakao se radom u literarnoj družini i zbog sadržine svojih literarnih radova bio je kažnjavan. Na fakultetu je sarađivao u "Seljačkoj misli" - listu Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. U vreme kada je Babić studirao, na univerzitetu je vodena žestoka borba sa frankovcima. Babić je bio aktivni učesnik u toj borbi. Okružni komitet KPJ u Slavonskom Brodu odlučio je, ujesen 1940 godine, da Babić ostane na terenu i da stvara skojevske organizacije. Uoči Drugog svetskog rata Babić je održao govor pred fabrikom vagona u Slavonskom Brodu, u kome je upozorio radnike na opasnost koja se približavala i pozvao ih da slede put Komunističke partije. Policija je pokušala da ga uhapsi, ali su je radnici sprečili. Istog dana uveče govorio je i u selu Slobodnici. Na njegov poziv svi seljaci su potpisali i uputili pismo tadašnjoj jugoslovenskoj vladi Cvetković - Maček u kome je tražen vojni savez sa SSSR-om. Odmah posle kapitulacije Jugoslavije, ustaše su ga uhapsile i osudile na mesec dana zatvora. Posle napada Nemaca na Sovjetski Savez ponovo je uhapšen i sproveden u Andrijevce, a zatim u Osijek i Zagreb. Po izlasku iz zatvora, avgusta 1941 godine, radi na sakupljanju oružja i pripremanju grupa za odlazak u partizane. Ustaše su ga ponovo uhapsile i strahovito mučile pokušavajući da iznude od njega priznanje. Svezali su ga, usta mu otvarali bajonetom, boli ga noževima, tukli cepanicama. Mika je krvlju sakupljenom u ustima pljuvao na mučitelje. I u najtežim mukama pevao je prkoseći. Pitali su ga da li je komunista, a on je ponosno odgovarao: "Jesam, možete mi i kozu guliti s leda, neću vam ništa priznati". Kada su ga kasnije sproveli u Zagreb i osudili na smrt, na sudu je rekao drugovima koji su bili oslobođeni: "Pozdravite mi drugove i recite im da je Mika izdržao". Ubrzo posle toga streljan je u Zagrebu, ujesen 1941 godine.