POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
AVBELJ Jožeta VIKTOR - RUDI (podaci iz 1957. g.)   Rođen 26-11-1914 u Prevoju. Ljubljana, Slovenija. Pravnik. Član KPJ od 1937. U NOB stupio 1941. Danas: pretsednik Zadružnog saveza Slovenije. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.       Iako potiče iz siromašne seljačke porodice, uspeo je da završi srednju školu i pravne studije u Ljubljani (1939 godine). Naprednom radničkom pokretu pristupio je još u srednjoj školi; isticao se političkom aktivnošću u Kamniskom srezu, naročito posle kontakta sa poznatim slovenačkim revolucionarima Francom Leskošekom, Borisom Krajgerom i Tonetom Tomšićem. Posle toga postao je još aktivniji. Okupaciju zemlje dočekao je kao ilegalan partiski radnik i funkcioner Osvobodilne fronte Slovenije u Ljubljani, u kojoj je do kraja 1941 godine radio na jačanju Narodnooslobodilačke borbe i na organizovanju akcija uperenih protiv italijanskih i nemackih okupatora i domaćih izdajnika. U decembru 1941 godine postao je sekretar Okružnog komiteta KP Slovenije u Novom Mestu. Njegov glavni zadatak bio je sirenje i jačanje Narodnooslobodilačkog pokreta u Dolenjskoj. Tu je Avbelj formirao prve partizanske jedinice, vodio ih u prve borbe, osnivao nove organizacije Osvobodilne fronte. Kada je osnovana "Gubčeva brigada", Viktor Avbelj je septembra 1942 godine postavljen za njenog prvog političkog komesara. Od tada pa do kraja rata on je neprekidno u partizanskim odredima; njegovo ime vezano je za mnoge pobede "Gubčeve brigade" i ostalih jedinica kojima je rukovodio. Bio je zatim komandant "Gubčeve brigade", a tokom 1943 godine  politički komesar Prve operativne zone, komesar Petnaeste divizije i zamenik političkog komesara Glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Slovenije. U januaru 1944 godine poveren mu je jedan od najtežih zadataka Narodnooslobodilačke borbe u Sloveniji - rukovođenje legendarnim pohodom Četrnaeste divizije preko Hrvatske na Štajersku koja se posle ogorčenih borbi probila do Štajerske i dala snažnu podršku sirenju Narodnooslobodilačkog pokreta u ovom delu Slovenije. Poznat je jedan podvig Viktora Avbelja iz toga vremena. Divizija je kod Ravna bila opkoljena jakim nemačkim snagama i nalazila se u vrlo teškom položaju. Na mestu određenom za probijanje obruča bilo je vrlo jako neprijateljsko utvrđenje koje je najpre trebalo likvidirati. U tu akciju posao je sam Avbelj sa još nekoliko drugova iz štaba divizije. Juriš iskusnih boraca i ovoga puta se završio uspešno, put je bio oslobođen. Krajem 1944 godine Avbelj je otišao u Slovenačko Primorje na dužnost političkog komesara Devetog korpusa NOVJ. U završnim borbama za oslobođenje ovog dela zemlje odigrao je veoma značajnu ulogu. Posle oslobođenja zemlje Avbelj je vršio niz odgovornih državnih i partiskih dužnosti. Sada je član Centralnog komiteta Saveza komunista Slovenije, poslanik Savezne narodne skupštine i Narodne skupštine NR Slovenije; istovremeno je pretsednik Zadružnog saveza Slovenije.