POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
AVBELJ Antona FRANC - LOJKO (podaci iz 1957. g.)   Rođen 27-X-1917 Lukovici, Ljubljana, Slovenija. Radnik. Član KPJ od 1942. U NOB stupio 1941. Danas: Upravnik internata učenika u privredi u Domžalama. Za narodnog heroja Proglašen 13-IX-1952.   U mladosti Franc Avbelj je bio vrtlar. Cesto je pomagao u radu svom ocu, zidaru. Prišao je uoči rata naprednoj omladini, a kad je okupator došao u zemlju aktivno sarađuje sa Narodnooslobodilačkim pokretom. Decembra 1941 godine sa grupom mladih boraca odlazi u partizane, u Krimski partizanski odred. U Krimskom partizanskom odredu Franc je postao mitraljezac. Već u februaru 1942 godine ističe se u napadu na utvrđenje Vrd. Ubrzo posle toga postaje poznat kao hrabar, inicijativan, snalažljiv i okretan borac. Italijanske jedinice preduzele su 1942 godine snažnu ofanzivu na logore Kočevskog bataljona. U tim borbama Franc se jednom prilikom probio sa još tri druga kroz mnoge zasede i uz pomoć terenske organizacije Osvobodilne fronte i pionira organizovao napad na neprijateljsko utvrđenje Brod; probio se preko mosta u naselje posle naporne, ali vesto i smelo vodene borbe, savladao je fašiste i uspostavio čvrstu vezu sa partizanima u Hrvatskoj. Bila je to prva partizanska slobodna teritorija u Sloveniji. U maju 1942 godine, u sukobu sa jakim italijanskim snagama, Franc je čitav dan i noć, sam iz svog mitraljeskog gnezda štitio partizansku otstupnicu. Tom prilikom uništio je veliki broj neprijateljskih vojnika. Zahvaljujući njegovoj odlučnosti i hrabrosti mnoge teške situacije, u kojima je izgledalo da je borba gotovo izgubljena, bile su rešene povoljno za partizane. (Neprijateljski napad na Rog, kada je Franc bio mitraljezac u Kamničkom partizanskom bataljonu itd.). I kao politički komesar, a zatim kao komandir čete u brigadi "Slavko Slander", Franc Avbelj se ističe kao primeran i neustrašiv borac u ogorčenim sukobima na Murovici i drugim mestima. Avbelj je bio komandant bataljona, a kasnije i komandant Notranjskog partizanskog odreda, zatim 1943 godine - komandant "Gubčeve brigade" sa kojom je posao u Dolenjsku, zauzeo železničku stanicu Mirnu Peć i vodio mnoge druge uspešne borbe. Krajem 1943 i tokom 1944 godine Franc Avbelj sa svojom jedinicom vodi neprekidne borbe u Dolenjskoj, Trebeljnu, Zuzenberku, Trebnju i Štajerskoj. U ogorčenim borbama za Opsine, kao komandant Dolenjskog partizanskog odreda, Franc Avbelj je bio teško ranjen u glavu. Ostao je zbog toga teži invalid.