POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ATANASOVSKI Krste KIRO   Rođen 1923 u Kavadarcima, Titov Veles, (Veles), Makedonija. Potkivač. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Ubio se da ne bi živ Pao u ruke neprijatelju 8-IV-1944 u Kavadaru. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.       Potiče iz zanatlijske porodice. Po svršetku osnovne škole pohađao je građansku školu, završio dva razreda, a posle se posvetio potkivačkom zanatu. Povezao se još kao vrlo mlad sa naprednim omladinskim pokretom i postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. U sedamnaestoj godini uhapšen je prvi put. U osamnaestoj godini, 1941. postao je član Komunističke partije. Radio je aktivno za vreme priprema NOB, naročito medu omladinom. Godine 1942 postao je član Mesnog komiteta, a kasnije i član Okružnog komiteta KPJ u Velesu. U proleće 1944 godine došao je u Kavadar da zajedno sa sekretarom Sreskog komiteta Partije narodnim herojem Dimćetom Mirčevim prikupi grupu od 60 novih boraca i prebaci je u partizanske jedinice. Ta akcija je bila otkrivena. Neprijatelj je saznao i na dan pred odlazak grupe opkolio kuću u kojoj su ilegalno živjeli Kiro i Dimče. Šest stotina okupatorskih vojnika i podoficira učestvovalo je u ovoj neravnoj borbi. Neprijatelju je trebalo dugo vremena da savlada dvojicu neustrašivih komunista. Borba je počela sedmog aprila u pet časova po podne i trajala do posljednjeg partizanskog metka. U dva časa posle ponoći Dimče je sebi poslednjim metkom oduzeo život, a Kiro je pokušao da se izvuče. Puzeći, dočepao se brežuljka iznad kuće, ali - ranjen nije mogao da se povlaci, već se i on pre dolaska neprijatelja ubio.