POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ASOVIĆ Muja MUHAREM - CIGO   Rođen 25-III-1913 u Niksicu, Crna Gora. Radnik. Član KPJ od 1934. U NOB stupio 1941. Ubio se da ne bi živ Pao u ruke neprijatelju 14-VI-1943 u Rišnjem Dolu. Za narodnog heroja proglašen 10- VII-1953.       Odrastao je u siromašnoj porodici. Otac mu je bio kovač, pa je i Muharem izučio kovački zanat. Još u mladosti počeo je da simpatiše Komunističku partiju i učestvuje u njenim akcijama. U Niksicu je bio jedan od organizatora naprednog sportskog kluba "Hercegovac". Isticao se svojim radom i političkom aktivnošću, pa je 1934 godine primljen za člana Partije. Zbog revolucionarne delatnosti bio je 1936 godine uhapšen. Proveo je sedam meseci u zatvoru, a kasnije je hapšen posle svake demonstracije u Niksicu. Neposredno pred okupaciju zemlje policija ga je sprovela u logor u Smederevskoj Palanci, gde je ostao gotovo do kapitulacije bivše jugoslovenske vojske. U prvim danima julskog ustanka Muharem Asović učestvuje u oružanoj borbi, najpre u akcijama u okolini Nikšića, a kad je Nikšićka četa posla za Hercegovinu, on se ističe u borbi protiv narodnih izdajnika na terenu Savnićkog sreza. Bio je politički komesar Nikšićke partizanske čete. Kad su partizanske snage počele da se povlače za Bosnu, Muharem Asović je po zadatku KPJ ostao da ilegalno radi u pozadini. Okupator je bio primoran da učeni njegovu glavu da bi ga uhvatio. Muharem Asović je 14 juna 1943 godine bio opkoljen sa još trojicom drugova u Risnjem Dolu, u tadašnjoj Lukovskoj opštini. Prihvatio je borbu bez kolebanja i bio teško ranjen neprijateljskom bombom. Da ne bi pao živ u ruke neprijatelju, Muharem je sam oduzeo sebi život. Kakav strah je predstavljao za neprijatelja najbolje govori to sto su mu grob dvaput otkopavali da bi se uverili da je to zaista on. U Narodnooslobodilačkoj borbi pali su takođe kao partizani i otac i brat Muharema Asovića.