POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ARSOV Donča LJUPČO (podaci iz 1957. g.) Rođen 19-V-1910 u Stipu, Makedonija. Ekonomista. Član KPJ od 1940. U NOB stupio 1941. Danas: pretsednik Izvrsnog veća Narodnog sobranja Makedonije. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.       Ekonomsku i komercijalnu visoku školu završio je u Zagrebu 1932 godine. Posle toga bio je službenik Državne hipotekarne banke u Beogradu i Valjevu. Još na studijama u Zagrebu aktivno je sarađivao u naprednom omladinskom i radničkom pokretu, a kao službenik isticao se radom u sindikalnoj organizaciji državnih službenika "Botić". Izvesno vreme, neposredno pred rat, bio je sekretar partiske organizacije u "Botiću" i član jednog rejonskog partijskog komiteta u Beogradu a zatim instruktor Mesnog komiteta KPJ u Valjevu. Posle okupacije zemlje bio je izvesno vreme u Makedoniji. Na poziv KPJ došao je u Beograd, ali se uskoro vratio opet u Makedoniju. U to vreme bilo je teško stanje u makedonskoj partijskoj organizaciji zbog poznate izdaje tadašnjeg sekretara Pokrajinskog komiteta Šatorova. Ljupčo Arsov najpre odlazi u Stip, a zatim u Bitolj. Tu je partijska organizacija, uprkos svim teškoćama, bila prilično jaka: redovno je izdavala bilten sa obaveštenjima o Narodnooslobodilačkoj borbi, štampala razne proglase, pozive za borbu protiv fašizma itd. Tih dana Ljupčo Arsov radi istovremeno i na formiranju vojnog štaba u Bitolju, na prikupljanju ljudi i oružja za partizanski odred, na otpočinjanju oružane borbe protiv okupatora. Početkom 1942 godine grupa naoružanih boraca prebačena je uspešno iz Bitolja na Perister. Posle te akcije Ljupčo Arsov je bio uhapšen, ali policija nije imala dokaza o njegovom ilegalnom radu, pa je bio pusten. Međutim, u maju iste godine, kada je već bio član Privremenog pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, ponovo je pao policiji u ruke i bio interniran u Bugarsku. U zatvoru je ostao do marta 1943 godine, kada se ponovo vrača u Makedoniju i nastavlja još intenzivniji partijsko-politički rad. Tih dana u Makedoniju je došao i Svetozar Vukmanović - Tempo, pretstavnik CK KPJ. Na njegov predlog Ljupčo Arsov odlazi na dužnost sekretara Okružnog komiteta KPJ u Stipu, gde je situacija bila naročito teška posle razbijanja odreda "Goce Delčev". Arsov tada neumorno radi na obnavljanju odreda, izdaje publikaciju "Narodni glas" i postiže značajne uspjehe. Ali, organizacija doživljava novi udarac. Jedne noći policija je upala u kuću u kojoj je održavan sastanak Oblasnog komiteta. U borbi su poginula dva člana komiteta, a jedan je bio ranjen. Arsov se probio iz te borbe i prihvatio novih zadataka. PK KPJ za Makedoniju uputio je zatim Ljupča Arsova na rad u Skoplje. Kao član Oblasnog komiteta bio je postavljen za komesara Prve operativne zone sa zadatkom da organizuje partizanske odrede u predelu Skopske Crne Gore i Kozjaka. Uskoro Arsov odlazi u Vranjski partizanski odred, prebacuje jednu četu toga odreda u  Skopsku Crnu Goru i sjedinjuje je sa delovima Kumanovskog partizanskog odreda. Krajem 1943 godine bio je formiran Prvi bataljon Kumanovskog partizanskog odreda, koji je bio jezgro partizanskih akcija na širokoj teritoriji. Taj bataljon vodio je krajem 1943 godine uspešne borbe protiv bugarskih fašista nanoseći im velike gubitke. Njegove pobede doprinele su daljem sirenju ustanka. Decembra 1943 Ljupčo Arsov ponovo dolazi u Skoplje; bio je izabran za člana Oblasnog komiteta KPJ i istovremeno bio sekretar Mesnog komiteta Partije. Na toj dužnosti ostao je do avgusta 1944 godine kada je postao član Glavnog štaba za Makedoniju i kooptiran za člana Biroa PK KPJ za Makedoniju. Na Prvom zasedanju Antifašističkog sobranja Narodnog oslobođenja Makedonije izabran je za sekretara Prezidijuma. Bilo je to na Ilinden drugog avgusta 1944 godine. Posle oslobođenja zemlje, Ljupčo Arsov je vršio razne državne i partiske dužnosti. Sada je pretsednik izvršnog veća Narodnog sobranja Makedonije, član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i član Izvrsnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Makedonije.