POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ARSENIJEVIĆ MIRKO - GLIBO   Rođen 9-X-1915 u Maršenica Rijeci, Ivangrad. (Berane). Crna Gora. Student. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941.  Poginuo 9-VI-1944. Za narodnog heroja proglašen 9-X-1953.   Priključio se borcima julskog narodnog ustanka i učestvovao u prvim oružanim akcijama protiv italijanskih okupatora. Kada je, početkom 1942 godine, prenoseći ilegalan partiski materijal, naišao na neprijateljsku zasedu, bio je zarobljen. izdržao je sva mučenja ne odavši ništa. Da bi izbegao odvođenje u Ivangrad (Berane) gde bi sigurno bio streljan, uspeo je da dokaze okupatoru da je rodom iz Peci. Posto je odveden u Peć, upućen je u fašistički logor "Porto Romano" kod Drača, odakle je pobegao i 23 septembra 1943 godine došao ponovo u partizansku jedinicu, u kojoj je ostao do juna meseca 1944 godine, do pogibije. Mirko Arsenijević bio je komesar Prvog kosovskog bataljona Prve makedonsko-kosovske Udarne brigade, a kasnije politički komesar Drugog kosovskog bataljona "Boro Vukmirović". Na tim dužnostima isticao se kao vrlo hrabar i sposoban politički i vojni rukovodilac, naročito u borbama na Kičevu 1943 godine, na Bukoviku, Vitoljištu, Demir Kapiji, Bakarnom Guvnu kod Prilepa i u drugim borbama koje su vodile jedinice u kojima se nalazio. U jednoj od borbi sa Nemcima i balistima pao je herojski, raznet topovskom granatom.