POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ARSENIĆ Ostoje BORKO (podaci iz 1957. g.)   Rođen 20-VII-1917 u Johavi, Bosanska Dubica, Bosna i Hercegovina. Zemljoradnik. Član KPJ od oktobra 1941. U NOB stupio 1941. Danas: pukovnik JNA. Za narodnog heroja Proglašen 27-XI-1953.       Arsenić potiče iz siromašne zemljoradničke porodice. U početku narodnog ustanka bio je desetar, a u toku Oslobodilačkog rata izrastao u sposobnog vojnog rukovodioca. Godine 1941 stupio je u Treću četu Drugog Kozarskog partizanskog odreda na Vitlovskoj. Kao bombaš ističe se u mnogim borbama koje je odred vodio u to vreme - na Kruškovcu, zatim na Podgradcima, Mrakovici i u napadu na Bosansku Dubicu. Vesto je prilazio neprijateljskim položajima i bombama obezbeđivao uspeh svojoj jedinici. U borbama za Prijedor Arsenić je politički komesar čete koja se u tom napadu posebno istakla. Maja 1942 godine, u novoformiranoj Prvoj krajiškoj udarnoj brigadi postavljen je za zamenika komesara Četvrtog bataljona, koji je izvojevao mnoge pobede, naročito u borbi na Brankovcu i Piskavici i u proboju neprijateljskog obruča u toku poznatih slavnih borbi na Kozari, jula 1942 godine. Arsenić je kasnije imenovan za komandanta Trećeg bataljona s kojim je vodio žestoke borbe na Topića Brdu, gde je sa svojim borcima u silovitom jurišu uništio čitav nemački bataljon nateravši ga u reku Sanu. Posle te borbe Arsenić se još vise pročuo po svojim uspesima. Istakao se i u borbama kod Sanskog Mosta, Kljuca i kod Gornje Sanice, a naročito kod Kupresa, gde je sa svojim borcima zauzeo položaj Plaženicu i olakšao napad ostalim jedinicama svoje brigade. Posebno se ističe njegov podvig na Velikoj Gredi na Manjači. Sa oko 90 boraca razbio je tada i velikim delom uništio ustašku bojnu pukovnika Mraka. Tom prilikom ubijeno je oko 300, a zarobljeno preko 100 neprijateljskih vojnika, zaplenjeno sedam teških mitraljeza i veće količine drugog oružja i municije. Kao hrabar i sposoban rukovodilac, Arsenić je imenovan za zamenika komandanta a potom za komandanta Prve krajiške brigade. Bio je i komandant Dvanaeste dalmatinske brigade. Kasnije je postavljen i za zamenika komandanta Trideset devete divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.