POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
APOSTOLSKI Mite MIHAJLO (podaci iz 1957. g.)   Rođen 8-XI-1906 u Stipu, Makedonija. Oficir. Član KPJ od aprila 1942. U NOB stupio 1941. Danas: generalpukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 9-X-1953.       Zbog teških materijalnih prilika u kojima je živela porodica Mihajla Apostolskog u Stipu, on je, uporedo sa pohađanjem gimnazije učio obućarski zanat i radio poljske poslove da bi se mogao prehranjivati. lpak, u sedmom razredu je morao da napusti školu. Upisao se na Vojnu akademiju koju je uspešno završio, a zatim je završio i Visu vojnu akademiju bivše jugoslovenske vojske 1933 godine. Službovao je u raznim mestima, najduže u Makedoniji. Neposredno pred rat, 1941 godine, premešten je u Sloveniju. Kao pomoćnik načelnika Dravske divizijske oblasti, i pored suprotnih naredbi iz Generalštaba, radio je na organizaciji odbrane zemlje na tome sektoru. Posle aprilskog sloma Jugoslavije, 1941 godine, Apostolski se našao u italijanskom ropstvu. Iz logora "Vestona" upućen je u Rijeku, a zatim pusten kao Makedonac. Uprkos izdaji Šatorova (tadašnjeg sekretara PK KPJ za Makedoniju), Apostolski se odaziva pozivu KPJ i preko narodnog heroja Ratka Pavlovića dolazi u vezu sa Lazarom Koliševskim. U septembru je već član Pokrajinskog štaba za Makedoniju i pobornik ideje da postoje uslovi za borbu. Početkom 1942 u Makedoniju je došao Dobrivoje Radosavljević - Bobi, pretstavnik CK KPJ, da pomogne organizaciju borbe i partizanskih odreda. U tome je imao punu podršku i pomoć iskusnog oficira Mihajla Apostolskog. Te godine formirani su novi odredi, preduzete su šire borbene akcije. Ustanak u Makedoniji uzimao je sve vise maha. U svemu tome bez kolebanja je učestvovao i Mihajlo Apostolski. Situacija se još vise poboljšala kada je u Makedoniju kao delegat CK KPJ došao Svetozar Vukmanović -Tempo. Apostolski je tada postavljen za komandanta Glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Makedonije. Uskoro su pod rukovodstvom PK KPJ i Glavnog Štaba za Makedoniju, bila stvorena četiri veća žarišta borbe: kičevsko-debarsko, tikveško, prespansko i kumanovsko. Ostvarena je uza saradnja sa južno- moravskim partizanskim snagama. Počelo je stvaranje krupnijih partizanskih jedinica. U novembru i decembru 1943 godine formirane su i prve brigade NOV u Makedoniji. Borbe protiv neprijatelja zahvatile su gotovo celu Makedoniju. Zauzimanjem Kratova postignut je veliki vojni i politički uspeh. Usledilo je formiranje još većih jedinica - divizija i korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Marta 1945 godine, neposredno pred oslobođenje zemlje, Apostolski je postavljen za pomoćnika načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije. Posle toga obavljao je druge odgovorne dužnosti u JNA.