POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ANUŠIĆ Ante TADIJA   Rođen 1896 u selu Glavice, Sini, Split, Hrvatska.   Zemljoradnik.  Član KPJ od 1920.  U NOB stupio 1941.  Streljan 26-I-1942 u selu Korita.  Za narodnog heroja Proglašen 20-XII-1951.     Prvi svetski rat i pobuna u Boki Kotorskoj uticali su da se Anugić vrlo rano priključi Komunističkoj partiji Jugoslavije. Posle Prvog svetskog rata aktivno je radio u radničkom pokretu, govorio po selima i zborovima, bez obzira na progone i pretnje, prenosio partiske direktive okupljao mase, skupljao priloge za radničke organizacije itd.  Godine 1933, u strogoj ilegalnosti, on je uspeo da uspostavi i formira četiri partiske ćelije u Sinjskom srezu.  Bio je član tadašnjeg Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Dalmaciju. Zbog revolucionarnog rada uhapšen je 1936 godine i u zatvoru podvrgnut veoma zvjerskom mučenju. Tri dana je ležao nag na zemlji; dok su ga žandari mučili, govorio im je: »Razbojnici, možete ubiti mene, ali odanost i vjeru narodnih masa u Komunističku partiju Jugoslavije nikada nećete ubiti«. Izašao je iz zatvora i nastavio revolucionarnu delatnost.  Posle čišćenja KPJ 1937 godine i posle formiranja novog Sreskog komiteta Partije u Sinju, Tadija je postao prvi sekretar komiteta.  Organizovao je grupu omladi­naca koja je trebalo da otputuje u Španiju, ali je to otkriveno i sprečeno.  Rukovodio je 1938 godine organizo­vanjem Stranke radnog naroda.  Zahvaljujući njegovom radu, ova stranka je omasovljena i na opštim izborima dobila većinu.  Većinu radnika organizovao je u klasne sindikalne organizacije. Kapitulacija ga je zatekla u bivšoj jugoslavenskoj vojsci.  Kao sekretar Sreskog komiteta u Sinju radio je na dizanju ustanka u tom kraju.  Otišao je u šumu sa grupom od 65 naoružanih - boraca.  Postao je strah i trepet za Mačekovu zaštitu i za ustaše: vršio je napade na žandarmerijske stanice, organizovao diverzije na razne neprijateljske vojne objekte.  Uz pomoć bosanskih partizana, Tadija je 15 decembra 1941, razoružao posadu žandarmerijske stanice u Panju, šest kilometara od glavnog neprijateljskog garnizona ... Polovinom januara 1942 godine trebalo je da stigne u partizane grupa omladinaca iz Sinja.  Tadija je posao da je prihvati.  Zbog velike hladnoće zadržao se u selu Korita (Sinj) do pred zoru.  Italijani su blokirali selo i tom prilikom ranili Tadiju.  Kada je pao u nesvest, pritrčali su mu fašisti, svezali ga i odveli.  U zatvoru su ga strahovito mučili - lomili mu kosti, udarali igle pod nokte, ali ništa nisu saznali.  Posle šest dana mućenja izveli su ga pred vojni sud i osudili na smrt streljanje; streljan je 26 januara 1942 godine u selu Korita.