POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ANTUNOVIĆ Jure ILIJA - KRVAVI ILIJA (podaci iz 1957. g.)   Rođen 1919 u Drveniku, Makarska, Hrvatska. Zemljoradnik.   Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Danas: penzioner.  Za narodnog heroja proglašen 23-VII-1952.   Odrastao u siromašnoj seljačkoj kuci. Još kao mladić, najamni radnik, prišao je u svome mestu naprednoj omladini i radničkom pokretu. Godine 1941, već u prvim danima oružanog ustanka, Ilija se pridružuje organizatorima Narodnooslobodilačkog pokreta u svom rodnom kraju, učestvuje u pripremama za ustanak, a u februaru 1942 godine sa bratom i sa još nekoliko seljaka Drvenika odlazi u partizanski odred na Biokovu. U prvim borbama sa italijanskim okupatorom i sa ustašama pokazao je vanrednu hrabrost i umešnost, pa je ubrzo postao vodnik omladinske čete, najborbenije jedinice u odredu. Posle borbi za Vrgorac, Starčevicu, Grčevik postao je komesar čete u bataljonu "Vid Mihaljević". Posle oporavka od rane koju je zadobio u jednoj od borbi, Ilija je postao komandant Prvog udarnog biokovskog bataljona. Sa svojim bataljonom vodio je teške borbe za Dragljane, Zavojne i Klenjak. Njegov bataljon neprijatelj je prozvao "Krvavi bataljon" zbog udaraca koje mu je zadavao. Avgusta 1943 godine, u borbi za oslobođenje Zagrožda i Grabovca bataljon je uništio veliki broj neprijateljskih vojnika - ustaša i domobrana, zaplenio 120 pušaka, tri puškomitraljeza i velike količine drugog ratnog materijala. Posle te borbe zauzeto je u teškim i ogorčenim okršajima veoma jako utvrđeno ustaško uporište Biško kod Sinja, gde je nešto ranije Treća dalmatinska brigada napadala bez uspeha. Bataljon Ilije Antunovića dvaput je bio iskrcavan na Korčulu koju su Nemci ogorčeno branili jakim snagama. Ilija i borci njegovog bataljona nisu znali za strah ni pred daleko nadmoćnijim neprijateljem. U dugoj i žestokoj borbi, zahvaljujući u prvom redu hrabrosti komandanta Ilije i boraca njegovog bataljona, postignute su značajne vojničke pobede praćene mnogim podvizima partizana. Samo u jednom takvom sukobu bilo je uništeno petnaest, a zarobljeno vise od sedamdeset nemackih vojnika. Još mnoge borbe i pobede "Krvavi bataljon" je izvojevao na ostrvu Mljetu (ubijeno devedeset Nemaca i gotovo isto toliko zarobljeno), na ostrvu Bracu (prisilio brojno nadmoćnije nemacke snage na povlačenje u Sumartin), na sektoru Grohota, na ostrvu Šolti i na drugim mestima u tom delu Primorja ... Prvi udarni biokovski bataljon postao je najhrabriji bataljon Biokova, a Krvavi Ilija - najveći junak toga kraja. Posle oslobođenja zemlje Ilija se neko vreme nalazio u Jugoslavenskoj narodnoj armiji.