POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ANDUS Rada NIKO   Rođen 12-XII-1912 u Todorovicima, Bar, Crna Gora. Zemljoradnik. Član KPJ od avgusta 1940. U NOB stupio 1941. Poginuo 9-VII-1944 u blizini Mrčevaca, kod Tivta. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.   Iako poreklom iz imućne seljačke porodice, pristupio je rano naprednom radničkom pokretu. Pred Drugi svetski rat je postao i član Komunističke partije Jugoslavije u partijskoj ćeliji u svom selu. Od prvog dana ustanka crnogorskog naroda, Niko je aktivno učestvovao u borbama. U Narodnooslobodilačkoj vojsci nalazio se na raznim rukovodećim dužnostima: bio je vodnik, pomoćnik političkog komesara Drugog bataljona Četvrte proleterske brigade, politički komesar bataljona u Drugoj dalmatinskoj brigadi. Naročitom hrabrošću istakao se u borbama na Bugojnu, Kupresu, Livnu i Kladnju, kao i u mnogim drugim borbama. Novembra 1943 godine upućen je na rad u pozadini - za sekretara Sreskog komiteta KPJ u Kotoru. Na toj dužnosti pokazao se kao iskusan organizator u uslovima vrlo teške ilegalnosti, jer je Boka za sve vreme rata bila puna okupatorske i četničke vojske. Niko je lično učestvovao u svim važnijim akcijama na terenu svog sreza. Sa jednom grupom je čak upao i u sam Kotor i uništio električnu centralu.   Poginuo je u jednoj iznenadnoj borbi. U blizini Mrčevaca, kod Tivta, održavao je 9 jula 1944 godine konferenciju sa pedesetak partizana i ilegalaca. Četnici su se uspešno prikrali i neočekivano napali na okupljene borce u trenutku kad su se ovi najmanje nadali. Niko je mašinkom tukao neprijatelja, ali je i sam pao smrtno pogođen. Njegova herojska pogibija snažno je odjeknula u narodu; Niko je postao još popularniji.