POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ANDRIĆ Slavka TADIJA     Rođen 1917 u Belom Polju, Čačak, Srbija. Radnik. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo početkom 1942 u napadu na Sjenicu. Za narodnog heroja Proglašen 27-XI-1953.   Pošto nije mogao da se izdržava od prihoda sa svog malog imanja radio je i na imanjima bogatih seljaka. Jedno vreme bio je služitelj u osnovnoj školi. Pred rat je otišao u podoficirsku školu, a u vreme okupacije imao je čin aktivnog podnarednika. Aprila 1941 godine pobegao je iz vojske sa oružjem, došao svojoj kući i počeo da sarađuje sa komunistima na pripremanju oružanog narodnog ustanka u svom kraju. Kada je prvih dana narodnog ustanka formirana Prva Takovska Partizanska četa, Tadija je odmah stupio u njene redove. Postao je puškomitraljezac i jedan od najhrabrijih u jedinici. Kada je zatim formiran Takovski bataljon, postao je komandir njegove Druge čete. Za vreme borbi na sektoru Kragujevca i Gornjeg Milanovca likvidirao je nemačku patrolu pred samim gradom. Zbog hrabrosti i odanosti primljen je za člana KPJ. Pri povlačenju Takovskog bataljona iz Srbije njegove čete su se gotovo rasule. Jedino je Druga četa (80 Ijudi), zahvaljujući Tadiji, kompletna, sa svim svojim naoružanjem prešla granice Srbije i nastavila da se bori na novom tlu. Učestvovala je u svim borbama oko Nove Varoši i Priboja. Ali, u napadu na Sjenicu, pred neprijateljskim bunkerom, junački je pao u jurišu prvi borac ove čete - komandir Tadija Andrić. Cela Tadijina porodica učestvovala je vrlo aktivno u Narodnooslobodilačkoj borbi.