POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ALBAHARI Abrahama NISIM (podaci iz 1957. g.) Rođen 28-1-1916. godine u Tešnju, Bosna i Hercegovina. Službenik. Član KPJ od 1935. U NOB stupio 1941. Danas član Izvrsnog komiteta CK SK Bosne i Hercegovine. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.       Završio je gimnaziju u Sarajevu. U visim razredima gimnazije došao je u dodir sa napredno orijentisanim omladincima i učestvovao u akcijama radničkog pokreta. Po svršetku škole postaje privatni nameštenik i aktivno radi u sindikalnom pokretu Saveza privatnih nameštenika. Godine 1936, po Zakonu o zaštiti države, osuđen je na godinu dana strogog zatvora, koji je izdržao u beogradskoj "Glavnjači" i na Adi Ciganliji u Beogradu. Početkom 1941 godine bio je nekoliko meseci u koncentracionom logoru u Ivanjici zbog toga sto je aktivno radio kao član Mesnog komiteta KPJ za Sarajevo. Jedan je od zapaženijih organizatora i učesnika u demonstracijama koje je Komunistička partija organizovala 27 marta 1941 godine u Sarajevu. U vreme organizovanja ustanka Nisim je vršio raznovrsne partiske zadatke u pripremama naroda za borbu i u formiranju partizanskih odreda. I sam je ubrzo postao partizan i prošao kroz mnoge borbe i jedinice. Bio je pomoćnik političkog komesara bataljona, a potom sekretar Okružnog komiteta KPJ za Romaniju, član Oblasnog komiteta KPJ za Istočnu Bosnu i sef Odeljenja za zaštitu naroda za oblast Trećeg korpusa. Posle oslobođenja zemlje Nisim je obavljao mnoge partiske i državne zadatke. Bio je načelnik odeljenja u Centralnom komitetu Komunističke partije Bosne i Hercegovine, ministar u Vladi Narodne Republike Bosne i Hercegovine i najzad član Izvrsnog komiteta CK Saveza komunista Bosne i Hercegovine.