POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
AJDINI Memeta ZEJNEL TOŠA Rođen 1910 u Tupalu, Medveda, Leskovac, Srbija. Student filozofije. Član KPJ od 1941.U NOB stupio I941. Poginuo 7-III-1942 na Gazdinskom Ridu. Za narodnog heroja Proglašen 9-X-1953.     Prva dva razreda osnovne škole završio je u Sijarinskoj Banji, a ostala dva u Medvedi. Hteo je da uči dalje, ali nije imao sredstava da se izdržava u gradu. Zapošljava se u opštini u Medvedi kao opštinski pisar. lzgledalo je da je našao zanimanje; u opštini ostaje dve godine na radu. Ali, Zejnel i dalje želi da produži školovanje. Otac ga najzad odvodi u Skoplje i upisuje u medresu. Tu Zejnel završava osam razreda gimnazije. Upisao se zatim na Filozofski fakultet u Skoplju, gde je ostao sve do kapitulacije Jugoslavije. Kao student učestvuje u radu naprednog omladinskog pokreta. Nije mu bilo teško da posle kapitulacije nade svoje mesto. Odmah posle dolaska Nemaca u nasu zemlju, Zejnel prekida studije i dolazi u Tupale. Počinje sa ilegalnim radom i radi na pripremanju ustanka. Njegov rad bio je ubrzo zapažen. Žandari počinju neprekidno da ga prate i da ga proganjaju. Avgusta 1941 godine Zejnel iz ilegalnosti odlazi u partizane i stupa u Kukavički partizanski odred. Ujesen iste godine jedna grupa boraca Kukavičkog partizanskog odreda dobija zadatak da prede na Jablanicu i da tamo formira odred. U toj grupi nalazio se i Zejnel. Od samog početka borbi Zejnel Ajdini - Toga pokazuje primerno junaštvo i hrabrost. Bio je primer borcima kako se čuva i voli oružje. Preživeli borci, njegovi drugovi iz tih dana, pričaju da je iznad svega voleo svoju pušku. Imao je "zbrojovku" koju je uvek čistio. Puška se uvek svetlela i sijala kao pred paradu. Na njenoj cevi ispisao je svoj partizanski nadimak - Toga. Koliko po toj pušci, toliko i po svom junaštvu i odanosti pokretu, Zejnel Ajdini, Albanac po poreklu, bio je podjednako poznat kako medu Albancima tako i medu Srbima svog kraja. U partizanskim akcijama i borbama nije učestvovao dugo. Poginuo je 7 marta 1942 godine na Gazdinskom Ridu, na teritoriji svoje opštine, u borbi protiv četnika, Nemaca i Bugara. lpak, učestvovao je u dosta okršaja sa neprijateljem: na Kukavici, Gornjoj Jablanici, u borbama na Kremenu, prilikom zauzimanja Leskovca, Vučja, Lebana i u mnogim borbama u ovom delu Južne Srbije. Kao član štaba Jablanićkog partizanskog odreda bio je poznat po svojoj hrabrosti i skromnosti medu borcima i kod stanovništva Puste Reke, Jablanice i cele Oblasti Kosova i Metohije. Kada je kasnije, posle njegove pogibije, na Kosovu formiran partizanski odred, borci su mu dali ime Odred "Zejnel Ajdini", čuvajući i na taj način uspomenu na već proslavljenog partizana i druga.