POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ACEVA Dona VERA - DOSTA (podaci iz 1957.g.) Rođena 25-IX-1915 u selu Oreovcu, Prilep. Makedonija.   Radnica. Član KPJ od 5-IV-1940. U NOB stupila 1941. Danas: član Izvrsnog veća Narodnog sobranja Makedonije. Za narodnog heroja proglašena 27-XI-1953.     Kao dete siromašnih roditelja nije imala mogućnosti da se školuje. Zbog toga je već poste drugog razreda gimnazije morala da prekine školovanje i da potrazi posao. Do Drugog svetskog rata (do 1941 godine) radila je kao radnica u duvanskoj industriji, U svojoj šesnaestoj godini pristupila je naprednom radničkom pokretu. Svojim radom brzo je izbila u prve redove naprednih Ijudi Makedonije. Na Pokrajinskoj konferenciji KPJ za Makedoniju, održanoj avgusta 1940 godine, izabrana je za člana Pokrajinskog komiteta. Od septembra 1940 do kraja 1941 godine Aceva je bila sekretar Mesnog komiteta prilepske partiske organizacije, a za vreme priprema za ustanak rukovodila je u Prilepu vojnim štabom, koji je stvorio prvi partizanski odred. Akcijama tog odreda, 11 oktobra 1941 godine počeo je narodni ustanak u Makedoniji. Počev od kraja 1941 godine Vera Aceva je, pod ilegalnim imenom Dosta, kao politički partiski pozadinski radnik, neumorno rukovodila radom mnogih partiskih organizacija u raznim krajevima Makedonije. Početkom 1942 godine radila je u Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju, a zatim u Strumici, Bitolju, Stipu i Skoplju. Avgusta 1943 godine Aceva stupa u Šarski partizanski odred, u kome je bila partiski rukovodilac. Kad je, 11. novembra 1943 godine, formirana Prva makedonsko-kosovska brigada, Aceva je postala zamenik političkog komesara brigade. Nekoliko meseci kasnije ponovo se vraća u pozadinu i radi kao sekretar Okružnog komiteta Partije u Velesu, a zatim u Tikvešu i Štipu. Posle oslobođenja zemlje, kao član CK KP Makedonije ima odgovorne političke i društvene funkcije. Bila je ministar za narodno zdravlje i ministar poljoprivrede u Vladi NR Makedonije. Na svim poslaničkim izborima posle rata birana je u Narodno sobranje Makedonije, a na poslednjim izborima izabrana je za poslanika Saveznog veća Savezne narodne skupštine. Član je Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.