aprilski_rat05
Untitled Document

 

 

Proglas Njemačkom narodu prilikom napada na Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine

Ovo je jedan od mnogih Hitlerovih govora koji ima poseban značaj jer se tiče direktno nas. Šestog aprila u 6 sati, istovremeno dok su njemački avioni zasipali bombama usnuli Beograd, on se obratio njemačkom narodu preko radio talasa da im objasni svoj napad na Jugoslaviju. I u ovom govoru kao i u mnogim drugim pokušava da sebe predstavi kao čovjeka koji se bori za mir u Evropi koju zeli da ujedini a krivicu za rat svaljuje na britanski imperijalizam:

«Otkako je britanski imperijalizam krenuo da osvoji svijet, njegovo se nastojanje ispoljava u tome da Evropu i njene narode uvlači u nove ratove i da ih time oslabi. Engleska je pri tome često pronalazila djelemično obmanjivanje, a djelemično potkupljivanje državnika i narodnih vođa, koji su stavljali svoje zemlje u službu britanskog osvajanja svijeta...
U duhu istinske konsolidacije Evrope, nastojao sam još od dana kada sam preuzeo vlast da uspostavim prijateljske odnose prije svega sa Jugoslavijom. Ja sam namjerno zaboravio ono što se nekad dogodilo između Njemačke i Srbije. Pri tome sam ne samo pružio ruku njemačkog naroda srpskom narodu, nego sam se trudio da, kao pošten posrednik, pomognem da se prebrode sve teškoće koje su postojale između jugoslavenske države i pojedinih naroda koji su u savezu sa Njemačkom...
Dvadeset petog marta 1941. godine, u Beču je svečano potpisan ugovor o  pristupanju Jugoslavije trojnom paktu. Ja i cijeli njemački narod bili smo srećni zbog ovoga, jer je izgledalo da je time spriječeno širenje rata na Balkan i ujedno je postojala nada da će se, najzad, već postojeći sukob moći otkloniti razumnim sporazumom. Ali tek što su se ministri koji su potpisali pakt vratili u Beograd, jedna vojna klika, koja je vječito organizovala vojne udare i sastojala se od britanskih plaćenika, izvela je puč. Srušena je vlada koja je težila miru sa Njemačkom, i to izričitom izjavom da je ovo bilo potrebno zbog njenog stava prema Njemačkoj. U vezi sa tim došlo je do ispada koji predstavljaju sramotu za naš narod i koje Njemački Rajh, kao velika sila, nije voljan da strpljivo podnosi. Njemački ambasador je vrijeđan, njemački vojni ataše napadnut, pomoćnik vojnog atašea je povrijeđen, mnogi službenici i zastupnici naših firmi javno zlostavljani, prostorije njemačke izložbe, radnje, biroi i škole su demolirani i opljačkani, mnoge žene i ljudi, naročito naši folksdojčeri, su tučeni, njihove radnje i stanovi dijelom opustošeni, a izvjestan broj folksdojčera je pri tome i ubijen.
Ove ispade iscenirale su iste kreature koje su još 1914. godine sarajevskim atentatom odvukle svijet u ogromnu nesreću. I danas, kao i onda, ovu zločinačku vojnu kliku organizovala je  i finansirala britanska obavještajna služba. Iako su sadašnji ispadi isti kao i nekadašnji, ipak se nešto izmijenilo: sada je napadnuta država koja nije kao ondašnja Austrija, nego je to Njemački Rajh. Nova srpska vlada naredila je opštu mobilizaciju koju je već djelimično danima tajno sprovodila. Time je stavila do znanja da misli da može, umjesto miroljubivih odnosa prema Njemačkoj, upotrijebiti silu. Međutim sila koju je prizivala, sada će je uništiti...
Njemački narod nema nikakvih razloga da se bori protiv Hrvata i Slovenaca. Od ovih naroda ništa ne traži. Ali njamački narod želi da se sada obračuna sa onim srpskom klikom u Beogradu koja misli da može da ponovo stavi Balkan na raspolaganje britanskom atentatu protiv evropskog mira. Pošto sam ponovo morao da doživim da su moja osmogodišnja nastojanja ka prijateljstvu propala, odlučio sam da, zarad ponovnog uspostavljanja snošljivih odnosa i jednog poretka u ovom dijelu Evrope, zasnovanog na demokratskim načelima, a u saglasnosti sa shvatanjima svojih saveznika, dalju brigu o  njemačkim interesima povjerim snazi koja je jedino u stanju da zaštiti pravo i razum. Njemački Rajh se od jutros nalazi u borbi protiv beogradskih uzurpatora i onih jedinica koje Velika Britanija pokušava da sa Balkana pokrene u borbu protiv evropskog mira. Njemačka vojska će odložiti oružije tek kad beogradski zavjerenički krug bude potpuno srušen i kada i posljednji Britanac iz tog područja bude napustio Kontinent.»                                                                                           (V. Terzić, Slom Jugoslavije 1941, 93 – 96 )