Soduku

Sudoku

 

 

Pravila suduka su jednostavna. U svakom redu ili koloni moraju biti brojevi od 1 do 9 sa tim da se ni jedan broj ne ponavlja. Takođe u svakom kvadratu od 9 polja ne smije se ponavljati niti jedan broj od 1 do 9.

 

 

Lagani
 

Teži
 

Najteži