Kviz
KVIZ

KVIZTko želi biti 

PREDSJEDNIK?Kviz je zamišljen kao stepenasto penjanje od najniže ljestvice (pionir) do najviše (predsjednik SFRJ)
Prema dostignutom nivou je i težina pitanja s tim da je normalno da neko pitanje nije za sve isto teško. 
Da bi savladao pitanja koja su teža možete se poslužiti i JOKERIMA.
Postoje dva JOKERA koja se mogu upotrebiti samo po jedanput.

Jokeri:

Od četri alternative brišu se dvije netačne.
Kompjuter odabira jednu od alternativa.
Ogovor treba da bude DA ako se smatra da je tačna alternativa ili NE za netačnu alternativu.

 

Svako pitanje je vremenski ograničeno na otprilike pola minute. Ako se ne odgovori u tom vremenu smatra se da je igrač pogrešno odgovorio i kviz se vraća na početni nivo.

Samim tim kviz se moze koristiti i kao takmičenje dva ili više takmičara jer se pitanja ne ponavljaju sa novim početkom.

Svi prijedlozi i sugestije su poželjne i možete ih uputiti na e-mail adresu moskvic@hotmail.comUlazak u KVIZ