Forum
Forumi

Postovani posjetioci u ovom dijelu imate mogucnost posjetiti dva foruma od kojih prvi nije aktivan ali ima zanimljivih poruka koje nisam mogao da prepustim zaboravu.
Drugi je aktivan i mozete se prijaviti i ukljuciti u njegov rad.

 

SFRJ forum

http://vuksfrj.se/klubsfrj/sfrj_forum.htm

Klub SFRJ

vuk.mojforum.si