Chat
Chat

Dobro došli na chat Vukove stranice

Za ulazak u chat sobu je potrebno samo da kliknete na jednu od soba

___SFRJ    ____ zastava SFRJ   DRUGARSTVO

  i otvorit ća vam se prozor u kojem treba da se

pomoču upisa imena uključite na chat

Osnovna pravila na chatu:

Nije dozvoljeno vrijeđanje i psovanje drugih. Da bi se oni koji postupaju protivno ovoj odredbi isključili dovoljno je da drugi posjetioci oznaće njegovo ime i pritisnu dugme - IGNORE Onaj koji želi poslati poruku koja je upučena samo jednoj osobi na chatu treba da oznaći ime te osobe i pritisne dugme - PRIVATE

Zbog lakšeg razlikovanja poruka više osoba dobro je da se koriste različite boje teksta a to se može uraditi na komandi za promjenu boje - DEFAULT-COLOR