POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika
Rođen u Splitu 1878. godine. Već u ranoj  mladosti, uporedo sa izučavanjem klesarskog  zanata pokazao živo interesovanje za crtanje,  slikanje i vajanje. Godine 1900. otvorio u Splitu  atelje. Prvi put izložio jednu svoju skulpturu u  Milanu. Studirao u Veneciji i u Beču. Svojim  radovima izloženim u Srpskom paviljonu u Rimu  privukao na sebe pažnju evropske javnosti. Za  vreme Prvog svetskog rata živeo u inostranstvu i  izlagao u Londonu, Edinburgu, Parizu, Brajtonu.  Posle Prvog svetskog rata nastanio se u Beogradu.  Izradio mnogobrojne spomenike u zemlji. Mnoga  njegova dela nalaze se u muzejima Jugoslavije i  drugih zemalja. Poznata su mu dela: Umorni  borac, Harfista, Mlada žena, Autoportret, Njegoš,  Mauzolej porodice Petrinović na Braču, Figura  skulptora. Umro je 1. marta 1958. godine u Splitu. 
Rosandić Toma