POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika
Rođen 1897. godine u Lumbardi na ostrvu Korčuli.  Pohađao klesarsko-kamenarsku školu na Korčuli,  Srednju obrtničku školu u Katowicama i  Umetničku akademiju u Pragu. Od 1922. godine  učestvovao na mnogim izložbama u zemlji i u  inostranstvu. Najviše radio u mramoru i kamenu.  Izradio veći broj spomenika u zemlji, a u zajednici  sa vajarom Augustinčičem Spomenik žrtvama  fašizma u Etiopiji. Radovi mu se nalaze u  galerijama i zbirkama u zemlji i u inostranstvu,  između ostalog u Tate galery u Londonu, u Berlinu  i Njujorku. Dobio je sledeče nagrade za vajarstvo:  Grand Prix na Internacionalnoj izložbi dekorativne  umetnosti u Parizu 1925. godine, odlikovanje na  Internacionalnoj izložbi u Barceloni 1930. godine,  nagradu grada Zagreba za skulpturu »Kupačica«  1956. godine i druge. Radio je kao profesor na  Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.  Rukovodio je majstorskom radionicom za  vajarstvo. Član je Jugoslavenske akademije  znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 
Kršinić Franjo