POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika
Rođena 1921. godine u Skoplju. Završila  Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1955.  godine, a specijalku 1957. godine na istoj  Akademiji. Izlagala na izložbama Udruženja  likovnih umetnika Srbije. Radovi joj se nalaze u  Vojnom muzeju JNA u Beogradu, u Centralnom  odboru Saveza boraca, Savetu za prosvetu i kulturu  i tako dalje. Priredila samostalnu izložbu 1958.  godine na ternu Aušvic. Kao učesnik NOB-a bila  je internirana u koncentracioni logor Aušvic.  
Jocić Vida