POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika

Vidic Janez

Rođen 1923. godine u Ljubljani. 

Akademiju likovnih umetnosti i specijalku 

za zidno slikarstvo završio u Ljubljani. 

Prvi put izlagao 1945. godine. Izlagao na 

izložbama Udru¬ženja likovnih umetnika 

Slovenije. Bavi se i grafikom. Za rad na 

ilustraciji dobio Levstikovu nagradu 1950. 

i 1951. godine. Učestvovao u NOB-u.