POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika

Šohaj Slavko

Rođen 1908. godine u Zagrebu. 

Akademiju likovnih umjetnosti 

završio u Zagrebu. Boravio radi 

studija u Parizu. Izlagao na 

samostalnim i kolektivním izložbama 

u zemlji i u inostranstvu: u Zagrebu, 

Beogradu, Dubrovniku, Veneciji, 

Parizu, Bukureštu. Dela mu se 

nalaze u galerijama privatním 

zbirkama u zemlji. Živio u Zagrebu.