POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika

Šimaga Petar

Rođen 1912. godine u Odri 

(Hrvatska). Akademiju likovnih 

umjetnosti završio u Zagrebu, 

gde prvi put samostalno izlaže 

1941. godine. Izlagao na 

izložbama Udruženja likovnih 

umetnika Hrvatske. Pored 

slikarstva bavi se i grafikom. 

Izradio zbirku grafika "Iz 

partizanskih dečjih domova". 

Učestvovao je u NOB-u. Živio 

je u Zagrebu.