POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika
Moša Pijade Rođen u Beogradu 4. januara l890 godine. Još kao đak osnovne škole počinje da crta, potstican starijim bratom Davidom. 1905. godine napušta V razred gimnazije i upisuje se u Umetničko zanatsku školu, zatim prelazi Pasku Vučetiću kao privatan učenik. 1906. godine odlazi u Minhen u privatnu školu Hajnriha Knira a 1907. godine primljen je u Akademiju likovnih umetnosti, kao đak Angela Janka. 1909. godine odlazi u Pariz gde provodí trinaest meseci živeči pod vrlo lošim materijalnim uslovima, tako da je već 1910. godine morao da se vrati u Beograd, gde se bavi slikarstvom i novinarstvom. 1913. godine sa namerom da se sasvim posveti slikarstvu, radeći u Ohridu, prima se zvanja honorarnog nastavnika crtanja u tamošnjoj gimnaziji. Međutim, pošto mu na železničkoj stanici izgube sav slikarski pribor, nekoliko završenih slika i 200 crteža, on odustane od ovog puta i vraća se 1914. godine opet novinarstvu. Od tada je, zauzet poslovima revolucionarnog radničkog pokreta stizao samo povremeno da slika. Ilustracije o Kraljeviću Marku izlaze mu anonimno u izdanju beogradskog »Napretka« 1920. godine. Iste godine izlaže prvi put i sa grupom »Oblik«, svoj »Autoportret s japanskim lutkama«. Od 1924. do 1939. godine bio je na robiji, gde slika intenzivno naročito u godinama 1926., 1931. i 1936. Iz tog su vremena mnogi portreti drugova sa robije i lepoglavski pejzaži. Za vreme Drugog svetskog rata i kasnije, zauzet državnim poslovima radio je malo i povremeno izlagao sa ULUS-om. Imao je jednu samostalnu izložbu, 1952. godine, u svom ateljeu u Beogradu. Radio je portrete, pejzaže i mrtvu prirodu, u ulju i pastelu. Od celokupnog opusa sačuvano je oko sedamdeset slika i preko dve stotine crteža. Umro je 16 marta 1957. godine u Parizu.