POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika
Detoni Marjan Rođen 1905. u Križevcima (Hrvatska).  Slikarstvo i grafiku studirao na  Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu  i Parizu. Bio je član grupe »Zemlja«.  Pored mnogih uljanih slika, izradio je i  šest mapa grafike. Imao je tri  samostalne izložbe, a izlagao je sa  grupama naših umetnika u zemlji i u  inostranstvu. Nagrađen je za slikarstvo  Saveznom nagradom. Dopisní je član  Jugoslavenske akademije znanosti i  umjetnosti u Zagrebu. Radio je kao  profesor na Akademiji likovnih  umjetnosti u Zagrebu. Učesnik je NOB  od 1941. godine.