POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Likovna umjetnost Književnost Folklor Pioniri Video Muzika

Baće Frano

Rođen 1911. u Pakoštanama 

(Hrvatska). Akademiju likovnih 

umjetnosti završio u Zagrebu. Izlaže 

na izložbama Udruženja likovnih 

umetnika Hrvatske, saveznim 

likovnim izložbama i na 

jugoslovenskim reprezentativním 

izložbama u inostranstvu. Bavi se i 

grafikom. Radio je kao profesor na 

Akademiji likovnih umjetnosti u 

Zagrebu.