Likovna umjetnost

 

Djela Jugoslovenskih slikara i vajara sa tematikom NOB-a

 

U ovoj prezentaciji likovnih djela i njihovih stvaralaca pokušat ću da vam prikažem jedan mali dio obimnog stvaralaštva jugoslovenskih slikara i vajara u toku NOB-a i perioda odmah nakon oslobođenja, a koja su inspirisana Oslobodilačkim ratom i revolucijom.Ova djela su samo nastavak rada onih umjetnika koji su i u periodu između dva svjetska rata stvarala umjetničko svjedočanstvo o položaju ugnjetavanih i borbi za progres.

U toku rata su likovni umjetnici isto kao i svi drugi rodoljubi bili borci sa puškom u ruci ali su u časovima predaha između bitaka stvarali svoja djela da bi ovjekovječili napor naroda i narodnosti Jugoslavije ka oslobođenju zemlje i izgradnje jednog novog i boljeg društva. U toj borbi su mnogi od njih dali i svoje živote a neki od njih su Boru Baruha, Iva Novaković, Bogdan Suput, Savo Šumanovic, Ivan Lozica, Danijel Ozma, Jurica Ribar.....

Likovni umjetnici su još u toku NOB-a shvaćeni kao stvaraoci čija su umjetnička svjedočanstva značajna za buduće generacije pa se tako i u toku rata organizuju izložbe umjetnika - partizana. Prva takva izložba je bila 1. maja 1942. g. u Foči. Takođe je u Splitu 1943. organizovana ilegalna likovna izložba kao simbol otpora protiv fašizma. Iste godine je u Otočcu održana izložba slika, fotografija i štampe. Zbog teških uslova mnoga djela naših umjetnika su izgubljena ili oštećena. Jedan primjer je i cjelokupno djelo (oko 2000 crteža) poginulog slikara borca Ivana Rajna, koje je ostalo zakopano negdje u Hrvatskoj da ne bi palo u ruke neprijatelju.

U toku rata umjetnici su radili u svojim jedinicama, u ilegalstvu, po koncentracionim logorima, u zarobljeništvu. Duboko proživljavajući događaje čiji su bili učesnici i svjedoci oni su davali tome svoja duboka umjetnička svjedočanstva. Poslije oslobođenja NOB je tema koja je najviše korišćena u našem umjetničkom stvaralaštvu uopšte. Zbog toga je nemoguće sva djela prikazati ovdje ali i ovaj mali dio pokazuje koliko je velika i herojska bila ta borba ugnjetenih za svoju slobodu.

VUK