Značke
 

 

Značke


Jedan od najpopularnijih hobija u SFRJ je bilo sakupljanje značala. Sigurno nije bilo domačinstva koje nije imalo barem 4-5 značaka koje su ili dobili na proslavama ili kupili kao uspomenu prilikom neke posjete. Ako ništa drugo barem su imali značku crvenog krsta koje su prodavane kao prilozi za humanitarne organizacije.


Ovdje ću vam prezentovati neke od značaka koje su meni uljepšale djetinjstvo.