Numizmatika

 

 

Novčanice iz Jugoslavije

Novčanice koje su se upotrebljavale u Jugoslaviji u periodu od 1943. pa do 1990. su obično svojim izgledom oslikavale političko i ekonomsko stremljenje. Naravno da su prvi novci imali za motiv partizane ali su kasnije za motive korišteni likovi običnih ljudi koji su vezani za razna zanimanja kao što je metalska industrija, rudarstvo, poljoprivreta i sl. Poslije Titove smrti izdata je i novčanica sa Titovim likom a kasnije i sa likom Nikole Tesle i Ive Andrića. Metalni novci su na jednoj strani imali iznos njihove vrijednosti a na drugoj je bio grb SFRJ. Takođe su izdavana i specijalna izdanja metalnih novčica povodom godišnjce pobjede nad fašizmom, organizacije FAO i sl.